Om oss

Vad & Varför Marketplace Kul&Reko

När 65% av arbeten beräknas försvinna på grund av robotar och maskiner. När 95% av alla företag försvinner och går under de första fem åren; Privata och personliga möten med mentorer och coacher på Marketplace STHLM ger stöd, trygghet och skapar fler möjligheter för fler. Speciellt lämpligt för unga och kvinnliga entreprenörer. Verktygen vi använder är samverkan, erfarenhetsdelning samt öppenhet gentemot förändring och varandra. Strukturen är enkel och kan dupliceras. En gemensam träffpunkt som fokuserar på entreprenörskap dagtid och Kultur och Kul på kvällstid. Vårt tydliga mål att få lokalen självförsörjande och ha glada medlemmar. Att vår modell ska fungera som Rollmodell och lätt kunna dupliceras till fler stadsdelar, städer och länder

Det räcker inte med att vara bra och duktig idag. Att vilja hjälpa andra och ha resurser. I dag kan vi leda och ingen följer. Spendera tid och pengar och ingen bryr sig. Att få in delaktighet är svårare än många tror. Det krävs speciella människor med en kombination av en visionärs sätt att se på saken. En rad erfarenheter och försök i ryggen för att åta sig försöket att skapa en roll modell som andra kan ta efter i hela riket.

Att en visionär kommer längre än en realist är sant som det är sagt. Att samhället behöver skola om "vanliga människor" till att bli entreprenörer är lika svårt som det är lätt. En skolad människa aktar sig för att göra fel och räknar sina rätt. En entreprenör gör raka motsatsen, gör så många fel som möjligt för att lära sig av felen och sen har en jämnvikt mellan risk och nytta. Inom IT kallar man dagens sätt att arbeta User Experience. Det spelar ingen roll hur bra det är om det inte är användarvänligt så människor vill använda det. Vårt koncept är lite i den stilen. Vad vill våra medlemmar ha. För att få svaret på det måste vi lyssna och ta del. Med vårt program för veckans kurser och event finns det utrymme för kommunikation med medlemmar och Market Place och Kul&Reko

MarketPlace STHLM är en ideell organisation med säte i Högdalens Centrum. Syftet är en Coworking space dagtid

Kul&Reko är en Social plattform där två ideella organisationer och privata sektor med företaget Cool Company samverkar och skapar Kultur och Kul för medlemmar kvällstid och i vissa fall även på helger. En mängd förmåner finns för medlemmar. Kul&Reko arbetar kvällstid i lokalen med ett schema för varje dag. Medlemmar kan anmäla sitt intresse i alla aktiviteter och även för att handla i Online Affären som är internationell och verkar i 54 länder.