Medlemskap & förmåner

Varför ska jag bli medlem?

För att få förmåner som reducerat pris i vår Online affär, upp till 30%. Du får både handla och sälja i vår affär som medlem. Du får en mängd kostnadsfria kurser plus att du kan välja att utveckla ditt ledarskap, du kan vara volontär och vissa kan även bli ambassadörer. Sist men inte minst kommer du med i gemenskapen både dagtid i entreprenörskap om du önskar eller kultur på kvällstid. Tillsammans blir vi starka och får fler vänner och förutsättningar. En viktig del att kunna ta del av en mängd spännande event, coachingar och lära i trygg miljö

DeVi Coaching för dig som medlem

Ett tio timmars program där du lyfter och ventilerar den förändring vi står inför, vad finns det för vägar och verktyg när robotar och maskiner tar över mer och mer. En workshop som innehåller tio teman som berör den rymd tid vi har gått in i. En workshop med femstjärnigt resultat. Trygghet uppkommer av att förstå vad, varför och hur vi kan verka för att känna oss trygga och uppnå bättre resultat när många känner stor oro inför framtiden. Du som medlem har möjlighet att göra kursen med 30% rabatt. Du kan göra det online eller på plats, 1to1, i liten grupp eller i en grupp med upp till tjugo personer. En dag i veckan kan du även koppla upp och göra kursen kostnadsfritt som medlem

MasterMind

Som medlem i vår sociala plattform har du möjlighet att delta i en mastermind. Vi har använt principen sedan 2006 och har många duktiga mastermind ledare som leder med väl beprövade metoder som har hjälpt miljoner människor runt om i Världen att uppnå mer än möjligt själv. En MasterMind håller på i tio veckor under en avtalad tid, ofta Online. För dig som medlem är kurserna tillgängliga att boka via vår Kul&Reko Shop i WyWorld med 30% rabatt

Button

En bra ledare visar vägen med sitt exempel.

Alla kan vara ledare men inte alla kan få människor som följer, det beror på att vi söker förebilder. Ingen vill bli ledd av en person som inte lever son hen lär. På grund av det börjar vår första ledarskap träning i det temat. Vi har även ledarskaps träning nivå två, där har vi minst ett visst antal timmar där vi som ledare har uppvisat ett antal timmar då vi har tjänat andra för den goda saken skull. Det kan handla om ställa upp för de mindre lottade i samhället. Ledarskaps träning tre är en praktik där vi fysiskt hjälper de som behöver socialt stöd i vårt samhälle, det kan vara brottsoffer, funktions hindrade, psykisk ohälsa eller en mängd olika områden kring förrädarens perspektiv eller att se och uppleva andra sidan myntet. Det fjärde steget på det personliga ledarskapet är när MarketPlace tar över och stödjer ledaren att sätta upp sin hemsida eller eget företagande, där var och en tar ansvar för att vara en ledare som använder sitt ljus för att ljusa upp sikten för andra människor som fortfarande har svårt att se skogen för alla träd

Ett naturligt ledarskap.

Är du en av dem som ofta får andra som följer men du vet inte varför, inte heller vad du ska leda andra till. Eller är du en av de som gärna vill leda men ingen följer. För båda dessa grupper är vår ledarskaps utveckling ett bra alternativ för dig som är medlem i vår sociala plattform. Att ta ansvar för sitt ledarskap är ett första steg in i en mängd ansvars områden som kan leda både till arbeten, referenser, kontakter och en mängd annat. Välkommen in! Som medlem har du möjlighet att skriva upp dig i alla våra ledarskaps utbildningar kostnadsfritt. Du har även en förtur vid en mängd aktiviteter som event och annat.

Ledare i vår Sociala plattform består av fyra olika nivåer. När du kommer upp i nivåer kan du vara en "rollmodell" och exempel för dem som kommer efter dig. När du har avslutat ledarskaps utbildning två är du välkommen att visa andra i ledarskap ett genom din erfarenhet. På så sätt använder vi ett entreprenör tänk. Det är väsenskilt att vara entreprenör eller "arbetare". I det första exemplet är du inte rädd för att göra fel, du lär dig av dina erfarenheter. I det senare exemplet är du rädd för att göra fel och söker att vara perfekt från början. MarketPlace Kul&Reko värnar om Entreprenörer och Kultur arbetare som tar ledarskap över sitt liv och sin situation.


.

Volontärskap

Att ställa upp för den Goda Saken Skull! Det är ett uttryck som Dagny Carlsson ofta använder. Vår Gudmoder och ambassadör för vår Sociala Plattform tillsammans med en mängd människor som hjälper till. Det finns i Sverige en tidigare kultur av förenings liv, vilket nästan kan liknas volontärskap.

Alla som vill kan vara med och vara volontär. Du kan alltid visa andra det du själv har varit med om. Alla som önskar och är medlemmar kan välja att vara volontärer, dagtid, kvällstid eller på event, i våra retreat etc.

Tidigare har volontärskap inte behövts, därför tidigare ställde människor upp för varandra på ett mer naturligt sätt. Det behövdes alla händer, tankar och kroppar för att få stora gårdar att fungerar. För två tre generationer sedan kunde 70-100 personer vara inskrivna på en gård. I dag kan det vara en familj som är inskrivna på en gård. Jordbruk sker genom stora maskiner. Människor mår bra av att komma närmare varandra. När människor gnuggas mot varandra så uppstår tycke. Det kan ha sitt ursprung i att när vi kommer närmare så har vi större förståelse för vad andra går igenom. Vi värnar mycket om volontärskap som en demokratisk handling då alla kan delta på sina premisser.


.

Ambassadör

Att vara ambassadör eller influencer är två väldigt olika saker. Influenser kan vara en bra form och fungerar bra med människor, det är inte lika bra för B2B, alltså business to business på grund av att det kan bli en intresse konflikt då båda parter vill ha uppmärksamhet. Är du en person som talar väl om oss som ser till att vi får fler medlemmar. Då kan ambassadör vare en sak för dig, det ären sak vi uppskattar i vår gemenskap. Utan att någon talar till andra och berättar att vi finns kan vi inte spridas till andra. Därför är ambassadörer viktiga i vår gemenskap. Har du tid? Hör av dig så bjuder vi in dig till mer information.

I vår gemenskap har vi två speciella ambassadörer. låt oss presentera Dagny Carlsson och Therése Neaimé

Vill du vara ambassadör så bör du börja med att vara medlem. Därefter kan du välja att vara ambassadör på våra medlemssidor.