Högdalsgången 13


info@gomarketplace.se info@marketplacekuloreko.com

I Högdalens Centrum, Stockholm

Välkommen!

MarketPlace Kul&Reko

Samverkan är att bli starkare, tryggare, smartare. Ett klokt val för 2021.

Kul&Reko

En Social plattform där två ideella organisationer. Bbeabridge och Klubb Vida Sana samverkar med näringsliv. Ett partnerskap där Cool Company tar ansvar för arbetare som arbetar i egen regi men som egen anställd. Join Venture avtal med företag.Kul&Reko logga in

Market Place Stockholm

Kvinnliga entreprenörer (med fokus på nyanlända och/eller utrikes födda kvinnor) får en möjlighet att ställa ut sina produkter och tjänster för försäljning, testa marknaden och etablera sitt varumärke. Vi har en exklusiv co-working space och showroom (visningsrum) mitt i Högdalen Centrum.Marketplace STHLM

Contact us