100%

Satisfaction guarantee


100 kr om året kostar det att bli medlem i vår sociala plattform. Det är demokratiskt korrekt för till och med en hemlös har råd att vara med. Vill du vara en aktiv medlem i Market Place Stockholm så gäller andra individuella priser
  • Proin gravida vitae ultricies100%
 

Samhället står inför en kris när 95% av nya företag går omkull de första fem åren. 65% av alla arbeten beräknas försvinna på grund av den fjärde industri revolutionen där robotar och maskiner tar över många arbeten. Privata och personliga möten med mentorer och coacher på MarketPlace Stockholm ger trygghet och skapar fler möjligheter för fler. Speciellt lämpat för unga och kvinnliga entreprenörer. Verktygen vi använder är samverkan, erfarenhetsdelning samt öppenhet gentemot varandra och förändring. Strukturen är enkel och duplicerbar. En gemensam träffpunkt som fokuserar på entreprenörskap dagtid och Kultur och kul på kvällstid. Vårt tydliga mål är att få lokalen självförsörjande och ha glada medlemmar. Att vår modell ska vara en rollmodell och lätt kunna dupliceras till fler stadsdelar, städer och länder

Kultur skapar vi ur Kul. När vi kommer tillsammans är det större möjligheter att vi upptäcker att det är Kul att vara tillsammans. Vi behöver varandra mer nu än förr. När Världen är i förändring känns det tryggare att tillhöra en grupp likasinnade. Gillar du att ha kul, växa eller lära dig nytt. Välkommen in i vår gemenskap!